Axenroos

Makkelijker over jezelf praten

Zelfkennis door dieren

De axenroos gaat uit van tien rollen die je als mens kunt innemen. Elk van deze rol wordt vertegenwoordigd door een dier. Iedereen heeft eigenschappen van alle dieren. Door bezig te zijn met deze rollen, leren kinderen hun gedrag kennen en zien ze ook welke effecten dit heeft op anderen.
Happiness-Axenroos

Makkelijker over jezelf praten

De drempelvrees om over jezelf te praten is dan veel minder groot omdat kinderen dit niet aanvoelen als een rechtstreekse evaluatie van hun eigen functioneren. Het thema dieren sluit aan bij hun belevingswereld.

Je kracht is ook je valkuil

Je kunt elk dier zijn op een fijne manier, maar ook op een verkeerde manier. Een leeuw neemt initiatieven, maar kan ook op een brutale manier de baas spelen. Een havik is open en direct, maar kan ook kritiek geven die vernederend is en een schildpad neemt even tijd voor zichzelf, maar kan ook extreem bang zijn en kruipt helemaal in zijn schulp.

Door kinderen zich te laten verplaatsen in andere rollen, leren ze overschakelen en worden bepaalde vaste patronen doorbroken. Sociale vaardigheden worden sterker en kinderen leren openstaan voor de mening van anderen, ze leren elkaar waarderen en worden assertief. De axenroos wordt als rode draad ingezet tijdens de sessies.