Werkwijze kindercoaching

In korte tijd weer krachtig en happy

Kennismaking

We starten met een kennismaking. Het is belangrijk dat u als ouders/ verzorgers kennis kunt maken met kindercoaching en de sfeer van de praktijkruimte komt proeven onder het genot van een kopje koffie/thee. Ook is het belangrijk om te kijken of er een wederzijdse klik is. Ik ga immers intensief met uw kind werken.

Intake

Uit de praktijk blijkt dat een kennismaking vaak gecombineerd wordt met een intake. Tijdens de intake wordt zowel het probleem als de algemene ontwikkeling van uw kind besproken.

Sessies

Na de intake komt uw kind 1 keer per week voor een sessie bij mij in de praktijk. Een sessie duurt een uur, waarvan ik 50 minuten met uw kind werk en 10 minuten besteed aan evaluatie of verslaglegging.

De eerste sessies zullen in het teken staan van het bieden van vertrouwen en veiligheid. Een goede klik tussen kind en coach is natuurlijk een pre. Spelenderwijs, aansluitend bij de interesses van het kind worden kwaliteiten ontdekt. Het kind leert om vanuit eigen kracht problemen zelf op te lossen of die problemen draaglijk en hanteerbaar te maken.

Na enkele sessies is meestal helder wat er precies aan de hand is op sociaal emotioneel gebied en hoe daar verbetering in kan komen.

 

Technieken

Tijdens de sessies maak ik gebruik van diverse technieken en methodieken, zoals bijvoorbeeld het omzetten van ‘niet helpende gedachten’ naar ‘helpende gedachten’, het aan- en afleren van gedrag, metaforische verhalen die helend werken, spel, gesprekken, ontspanningsoefeningen en de Axenroos.

Evaluatiegesprek

Ieder kind is uniek, dus de aanpak is nooit hetzelfde, het wordt aangepast aan de behoefte en belevingswereld van het kind. Deze op maat aangeboden aanpak zorgt ervoor dat kinderen snel vertrouwd raken, zich veilig voelen en zo grote sprongen kunnen maken om hun doel te bereiken.

Als ouders willen dat er iets verandert, dan kan het kind dat niet alleen. Ook ouders zullen zich daarvoor moeten inspannen. Veranderen is moeilijk, het is vaak een kwestie van durven en doorzetten. Happiness begeleidt ouders daarbij tijdens de evaluatiegesprekken die na iedere 5 sessies plaatsvinden. Daar worden mijn bevindingen, onze voortgang en de voortzetting besproken.

Duur

Gemiddeld aantal sessies: 8 à 10. Het kan zeker korter zijn, maar ook langer. Dit is afhankelijk van de hulpvraag, de motivatie van het kind en steun van ouders en omgeving.

Het doel van Kinderpraktijk Happiness is dat de kinderen en jongeren die tijdelijk uit balans zijn, zich in een korte tijd weer krachtig en happy gaan voelen. Dat het kind weer kan zijn wie hij/zij is.