Tarief kindercoaching en -therapie

Vergoeding

Vanuit de meeste aanvullende verzekeringen gedeeltelijk vergoed

Door mijn lidmaatschap bij het NVPA en de RBCZ krijgt u bij veel zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekeringspakketten een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor deze vorm van begeleiding.

NVPA

Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen. Mijn lidnummer is: 102307.

RBCZ

HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg: Deze stichting is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO niveau certificeert en registreert. Mijn licentienummer is: 301086R. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Ik werk conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (wkkgz) en ben aangesloten bij een klachtenfunctionaris en geschillencommissie, de S.C.A.G., nummer 11032. (De S.C.A.G. is het centrum voor klachten- en geschillen-afhandeling in de complementaire zorg).

Niet tevreden?

Mochten jullie onverhoopt niet tevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst graag zelf. Dan hoop ik dit in een gesprek samen te kunnen oplossen.

Komen we er niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachten­functionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging het NVPA

Agb code zorgverlener: 90-038924 
Agb code praktijk: 90-(0)17423

9037 kwalificatie / psychosociaal zorgverlener