Home > Het tarief > Vergoeding
Happiness-Vergoedingen

Door mijn lidmaatschap bij het NVPA en de RBCZ krijgt u bij veel zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekeringspakketten een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor deze vorm van begeleiding.

NVPA = Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen. Mijn lidnummer is: 102307.

RBCZ = HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg: Deze stichting is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO niveau certificeert en registreert. Mijn licentienummer is: 301086R. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Ik werk conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (wkkgz) en ben aangesloten bij een geschillencommissie, de S.C.A.G., nummer 11032. (De S.C.A.G. is het centrum voor klachten- en geschillen-afhandeling in de complementaire zorg).

Mochten jullie onverhoopt niet tevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst graag zelf. Dan hoop ik dit in een gesprek samen te kunnen oplossen. Komen we er niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging het NVPA

Agb code zorgverlener: 94-012980
Agb code praktijk: 94-(0)60085

Ⓒ 2015-2017 Kinderpraktijk Happiness | Elizabeth Wolffstraat 1 | Tel. 06-246 92 616 | KvK 24481193
Website gemaakt door Pink Sneakers