Home > Het tarief > Privacy & Verwerkingsovereenkomst

PRIVACYVERKLARING

Kinderpraktijk Happiness, gevestigd aan de Elizabeth Wolffstraat 1 – 2806 PJ – Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Kinderpraktijk Happiness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de gegevens die ik via een inschrijfformulier zal ontvangen

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Kinderpraktijk Happiness verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw kind:

 • School
 • Huisarts
 • Naam van uw zorgverzekering

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot het begeleidingstraject en daarmee ook tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt
Kinderpraktijk Happiness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisiebijeenkomsten, oftewel het bespreken van casuïstiek tijdens intercollegiaal overleg;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een doorverwijzing naar andere instantie of contact met een leerkracht of huisarts.

Kinderpraktijk Happiness werkt met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord. Ik maak regelmatig een back-up van mijn bestanden. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Privacy informatie via de website & e-mail

Op de website van Kinderpraktijk Happiness staat een contactformulier. Als je hier gebruik van maakt, worden naam, e-mailadres en telefoonnummer geregistreerd. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om contact met je op te nemen. 

Dossierplicht, bewaartermijn en beroepsgeheim:

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht medisch dossier bij te houden. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wort vereist 15 jaar bewaard. Kinderpraktijk Happiness heeft als enige toegang tot de dossiergegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die ik per e-mail verstuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 • De factuur is geadresseerd aan ouders/verzorgers van het kind, de cliënt, dus naam, adres en woonplaats
 • Naam van uw kind en geboortedatum
 • De datum van consult
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘intakegesprek of consult met daarnaast de prestatiecode
 • De kosten van het consult

Cookies, of vergelijkbare technieken
Kinderpraktijk Happiness gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderpraktijk Happiness. Indien je van je rechten gebruik wilt maken, dan kan je hierover contact met mij opnemen.

Verwerkingsovereenkomst

Kinderpraktijk Happiness gevestigd en kantoorhoudende te Gouda 2806 PJ  aan de Elizabeth Wolffstraat 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24481193. Kinderpraktijk Happiness is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en dezen rechtsgeldige vertegenwoordiger I.G.L. Kalmeijer is tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kinderpraktijk Happiness maakt gebruik van een MacBook Air en een I-Phone.

Mei, 2018

Ⓒ 2015-2017 Kinderpraktijk Happiness | Elizabeth Wolffstraat 1 | Tel. 06-246 92 616 | KvK 24481193
Website gemaakt door Pink Sneakers