Tarief kindercoaching en -therapie

Privacybeleid

Versie januari 2023

Kinderpraktijk Happiness, gevestigd aan de Elizabeth Wolffstraat 1, 2806 PJ te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kinderpraktijk Happiness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder een overzicht van de gegevens die ik via een inschrijfformulier zal ontvangen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Kinderpraktijk Happiness verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw kind:

 • School
 • Huisarts
 • Naam van uw zorgverzekering

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot het begeleidingstraject en daarmee ook tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Kinderpraktijk Happiness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisiebijeenkomsten, oftewel het bespreken van casuïstiek tijdens intercollegiaal overleg.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een doorverwijzing naar andere instantie of contact met een leerkracht of huisarts.

Kinderpraktijk Happiness werkt met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord. Ik maak regelmatig een back-up van mijn bestanden. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Op de website van Kinderpraktijk Happiness staat een contactformulier. Als je hier gebruik van maakt, worden naam, e-mailadres en telefoonnummer geregistreerd.

Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om contact met je op te nemen. 

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht medisch dossier bij te houden. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Bij kinderen gaat de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar in vanaf het behalen van de 18 jarige leeftijd.

Kinderpraktijk Happiness heeft als enige toegang tot de dossiergegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Op de zorgnota die ik per e-mail verstuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 • De factuur is geadresseerd aan ouders/verzorgers van het kind, de cliënt, dus naam, adres en woonplaats
 • Naam van uw kind en geboortedatum
 • De datum van consult
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘intakegesprek of consult met daarnaast de prestatiecode
 • De kosten van het consult

De website van Kinderpraktijk Happiness gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die ik gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderpraktijk Happiness.

Indien je van je rechten gebruik wilt maken, dan kan je hierover contact met mij opnemen.

Kinderpraktijk Happiness gevestigd en kantoorhoudende te Gouda 2806 PJ  aan de Elizabeth Wolffstraat 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24481193.

Kinderpraktijk Happiness is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en dezen rechtsgeldige vertegenwoordiger I.G.L. Kalmeijer is tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Kinderpraktijk Happiness maakt gebruik van een MacBook Air en een I-Phone.

Januari 2023