Contact Kinderpraktijk Happiness Gouda

Hoogbegaafd en happy

Slimme pedagogiek bij Hoogbegaafde kinderen

Onlangs ben ik aanwezig geweest bij een ontzettend interessante lezing over slimme pedagogiek bij hoogbegaafde kinderen. Deze lezing werd gehouden door Rineke Derksen van Gelukkig HB. Zij zit gevestigd in Zwolle en heeft het super volle praktijk. Naast het geven van doelgerichte begeleiding en advies, leidt ze samen met haar team professionals op. Om op deze manier haar kennis en kunde zo breed mogelijk te verspreiden. Bij mij kwam ze super enthousiast en zeer kundig over. Haar kijk op de pedagogische benadering is echt waanzinnig. Daar waar ik ouders spreek over dat ze niet meer weten hoe te communiceren met hun kind, zo geeft Rineke inzicht in hoe hoogbegaafde kinderen zich begrepen kunnen voelen en dus zichzelf kunnen zijn. Standaard opvoedadviezen werken in de meeste gevallen niet, het opvoeden loopt wat moeizamer en ook leerkrachten lopen er op school tegenaan.

Rekening houden bij hoogbegaafdheid

Waar moet er nu precies rekening mee gehouden worden? Dat staat in onderstaand model weergegeven. We moeten rekening houden met de basis elementen die allen sterk aanwezig zijn bij hoogbegaafde kinderen. Want hoogbegaafdheid is meer dan enkel en alleen een hoog IQ.

Delphi-model hoogbegaafdheid

Delphi-model hoogbegaafdheid

Een sprekend voorbeeld uit de praktijk

Hoe kan je als ouder reageren op je kind die tegen je zegt: ‘Ik doe het op mijn eigen manier, bemoei je er niet mee’

Om een kind in zijn autonomie aan te spreken kan je zeggen: ‘Prima’ Ik weet een andere manier, kom gerust naar me toe als je er niet uitkomt.

Nog een interessante zin van een hoogbegaafd kind is: ik kan niet precies vertellen hoe ik me voel. Deze kinderen kunnen enorme rijke gevoelens hebben, nuances die zijn mooi, maar kunnen ze ook vreselijk in de war brengen. Ze kunnen geen exacte woorden benoemen voor de gevoelens in hun lijf. Hun gevoelswaarde moeten woorden krijgen. Dit kan met diverse hulpmiddelen aangeleerd/ontwikkeld worden.

Hoogbegaafde kinderen leren hun impulscontrole pas rond hun twaalfde jaar ontwikkelen. Dat is pas echt het moment dat het brein er aan toe is. Tot die tijd is, is het de taak van de ouders om je kind er op aan te blijven speken. De kinderen zullen het begrijpen, maar kunnen er nog niet naar handelen. Er zit een verschil tussen vermogen en gedrag. Leer kinderen terugschakelen en een time-out nemen.

IQ test

De hoogte van een IQ kan je niet altijd vaststellen met een test. Een test geeft houvast en het is geen betrouwbaar moment als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit. Soms adviseren basisscholen om een IQ test af te nemen, puur protocol, om eventueel meer hulp te kunnen bieden. Rineke’s advies hierbij is: zoek een goed bureau die veel kennis heeft en verder durft te kijken dan alleen de cijfertjes. Uiteindelijk gaat het om de juiste behoeften van een kind naar boven te krijgen, en niet de uitslag van een test. Kinderen kunnen namelijk bij een test niet over presteren, wel onderpresteren.

Het gaat er uiteindelijk om dat het kind zich zo door het leven kan bewegen dat het een gelukkig hoogbegaafd en sensitief kind is.


Alle berichten


Neem contact op